Đăng nhập

Chưa có tài khoản? Đăng ký

Quên mật khẩu?

Sign Up

Ghi Nhận Đóng Góp Của Nhân Viên

CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU

  • Giải thưởng Cây gậy xanh, Ngôi sao xanh: tôn vinh và tưởng thưởng những hành động, việc làm tích cực phản ánh được ít nhất 1 trong 7 hệ giá trị cốt lõi của ATAD
  • Giải thưởng sáng kiến dành cho những sáng chế, cải tiến tiết kiệm vật tư, nguyên liệu sản xuất
  • Giải thưởng Nhân viên tiêu biểu, Phòng Ban xuất sắc, Dự án tiêu biểu hàng năm
  • Giải thưởng cống hiến dành cho Nhân viên đã gắn bó với công ty 5, 10, 15 năm

GIẢI THƯỞNG VINH DANH

  • Vinh danh nhân viên tiêu biểu của năm
  • Giải thưởng Cây gậy xanh cho nhân viên
  • Vinh danh dự án tiêu biểu của năm
  • Giải thưởng sáng kiến cải tiến
  • Vinh danh và trao giải cho Quản lý đã có nhiều đóng góp quan trọng cho thành công của công ty  
  • Vinh danh và trao giải nhân viên ATAD gắn bó với công ty 5 năm – 10 năm -15 năm