Đăng nhập

Chưa có tài khoản? Đăng ký

Quên mật khẩu?

Sign Up

phân tích và tổng hợp số liệu. Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiế p. Khả năng tự học. Tiế ng anh chuyên ngành