Đăng nhập

Chưa có tài khoản? Đăng ký

Quên mật khẩu?

Sign Up

... ứng dụng vào chuyên ngành. Kỹ năng đọc bản vẽ. Lập bảng tính excel. Biết bóc tách khối lượng. Kỹ năng phân tích