Đăng nhập

Chưa có tài khoản? Đăng ký

Quên mật khẩu?

Sign Up

xây dựng chương trình để huấn luyện cán bộ kinh doanh; Có khả năng thuyết trình tốt trước đám đông (>50 người).